Upozornění:

Chystáte se vstoupit do další úrovně stránek umístěných na veřejné počítačové síti Internet na adrese www.spankingboys.eu, a to na stránky s erotickou a sexuální tematikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující upozornění a instrukce:
Stisknutím tlačítka „ENTER“ potvrzuji, že:  

  1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti
  2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
  3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
  4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
  5. budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím
  6. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení

 Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1) až 6), opusťte prosím ihned tyto stránky
Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1) až 6), jste oprávněni vstoupit.

 Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

Visa Mastercard
Contact Us | Privacy policy | Terms and conditions | 18 U.S.C.2257 RECORD-KEEPING REQUIREMENTS COMPLIANCE STATEMENT | Cookies Policy | Disclaimer RTA Org
ALDER EDIZIONI s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 101 00 - Czech Republic